Privacy Policy van CHEAPOUTDOOR, gevestigd te WOERDEN
CheapOutdoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
            zoals weergegeven in deze privacy verklaring
            ********** Versie geldig in 2014/2023 **********

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy
te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom 
we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van CheapOutdoor. Je dient je ervan bewust te zijn dat
CheapOutdoor niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van
deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

CheapOutdoor respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wetgeving.

Ons gebruik van verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CheapOutdoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadres
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- locatiegegevens
- gegevens over jouw activiteiten op onze website
- internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cheapoutdoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CheapOutdoor verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag ” De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.” uit de AVG.
CheapOutdoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om te zorgen dat jouw bestelling op het juiste adres afgeleverd wordt
- om je te kunnen bellen of e-mailen als er iets aan de hand is met je bestelling of als adresgegevens missen
- om je op te hoogte te houden van de status van de aflevering van je bestelling
- voor garantie aangelegenheden
- CheapOutdoor analyseert jouw bezoek aan onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- CheapOutdoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, volgens de belastingwetgeving

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CheapOutdoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
- je account wordt na 2 jaar ongebruikt of ingelogd te zijn geweest verwijderd
- in onze boekhouding dienen wij volgens de belastingwetgeving 7 jaar de facturen met naam-en adresgegevens te bewaren, na die tijd worden deze gegevens verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden
CheapOutdoor deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zij zijn niet bevoegd om jouw gegevens zelfstandig te gebruiken of door te geven. CheapOutdoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
CheapOutdoor gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CheapOutdoor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics en Adwords: analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn 1 jaar
Facebook: social media cookie, bewaartermijn 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CheapOutdoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cheapoutdoor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op je verzoek. CheapOutdoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CheapOutdoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cheapoutdoor.nl.
CheapOutdoor heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
- TLS (voorheen SSL), wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Alle gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie op beveiligde servers.

Links naar andere websites
Op onze website staan diverse links naar andere websites, als je daar op klikt, wordt de andere website geopend. Zodra je op deze andere website bent, is het privacybeleid van deze website van toepassing, denk hierbij aan onze partner/link pagina.

Beoordelingen via webwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Nepberichten
Mails vanuit CheapOutdoor worden alleen vanuit info@cheapoutdoor.nl verzonden. Controleer bij twijfel altijd de afzender. Wij zullen je echter nooit ongevraagd benaderen (zeker niet voor onnodige persoonsgegevens). Neem bij twijfel contact met ons op via: info@cheapoutdoor.nl of telefonisch 085-0604240. Op www.veiliginternetten.nl vind je meer informatie over wat je kan doen en laten om veilig te internetten.

Veranderingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen
en/of veranderingen van deze site of vanuit overheidswege, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam 
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je 
contact met ons opnemen:

CheapOutdoor.nl
De Beerze 8, 3448 BX Woerden
085-0604240
info@cheapoutdoor.nl